Over mij

Mijn naam is Laura Kleijn, geschoold in hypnotherapie en autisme. 

Zowel in werk als familie heb ik jarenlange ervaring met autisme (ASS). Sinds 1990 werkzaam voor, met en t.b.v. mensen met autisme. In 2008 is Autlook door mij opgericht. Een zorgorganisatie voor en ten behoeve van mensen met autisme. Autlook heb ik met plezier i.s.m. mijn man en alle medewerkers gebracht waar het nu is.

2022 was voor mij een bijzonder jaar. Autlook is na bijna 15 jaar ondergebracht bij een grote stichting. De volgende stap was logisch en in april 2022 ben ik gestart met Praktijk Kleijn.

Naast mijn specialisatie autisme heb ik mijn focus verbreed met alternatieve, aanvullende hulpverlening en ben opgeleid tot hypnotherapeut.
Om mezelf te blijven ontwikkelen school ik me voortdurend bij en volg specialisaties op het gebied van hypnotherapie en complementaire hulpverlening zoals EMDR.

Mijn werkwijze bestaat uit diverse werkstijlen en methodieken gebaseerd op theorieën die in al die ervaringsjaren voorbij zijn gekomen en die op creatieve wijze worden toegepast. In de praktijk betekent dit dat ik niet werk vanuit de in de GGZ gebruikelijke diagnostiek. Samen met de hulpvrager wordt een passende inschatting gemaakt van wat er aan de hand is en wat mogelijk zou kunnen helpen. Dit vanuit de mens als geheel.

Mijn benadering is te kenmerken als gedegen theoretisch onderbouwd, concreet, praktisch, direct, soms confronterend, transparant, betrouwbaar, grensverleggend, warm, vol aandacht, overtuiging, energie en vooral ook met veel humor.

Tijdens mijn werk heb ik oprechte aandacht voor de gehele mens: de gedachten, het gevoel en het lichaam. Mooi is het als mensen zelf belemmerende overtuigingen leren om te zetten naar positief werkende overtuigingen, zodat er weer groei- en ontwikkelmogelijkheden zijn. Daarbij is aandacht voor de leef- en werkomgeving zinvol omdat deze invloed hebben op het welzijn en mogelijkheden.