Werkwijze

Praktijk Kleijn is een gespecialiseerde aanbieder van diensten op het gebied van coaching, hypnotherapie, consultatie en scholing. De praktijk richt zich op (Jong)volwassenen en ouderen met en zonder autisme, waarbij -naar behoefte van de cliënt- wordt samengewerkt met de steuncirkel (bijvoorbeeld ouders, partner of sociale netwerk in brede zin).

Bij elk traject zijn de eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt uitgangspunt. Daarbij zijn respect en gelijkwaardigheid vanzelfsprekendheden.

Coaching en hypnotherapie

Werkwijze coaching en hypnotherapie

Na aanmelding is een kennismakingsgesprek mogelijk: wat is jouw hulpvraag en kan ik jou bieden wat jij nodig hebt? (30 minuten, zonder kosten).

Als we constateren dat we met elkaar verder willen wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een intakegesprek.

In dit gesprek inventariseren we je hulpvraag, je wensen en doelen, en bekijken we welke werkwijze het meest passend voor je is. Op basis van dit gesprek maak ik een verslag dat we als leidraad gaan gebruiken.

In de vervolgcontacten onderzoeken we mentale, emotionele en lichamelijke belemmerende overtuigingen, maar ook de motiverende krachtbronnen. Gesprekken en/of hypnose kunnen hierbij ingezet worden. 

In de vervolgafspraken zullen de gestelde doelen regelmatig aan bod komen, zodat jij weet dat je op de goede weg bent.

Praktijk Kleijn Werkwijze 1
Coaching en hypnotherapie

Werkwijze coaching en hypnotherapie

Na aanmelding is een kennismakingsgesprek mogelijk: wat is jouw hulpvraag en kan ik jou bieden wat jij nodig hebt? (30 minuten, zonder kosten).

Als we constateren dat we met elkaar verder willen wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een intakegesprek.

In dit gesprek inventariseren we je hulpvraag, je wensen en doelen, en bekijken we welke werkwijze het meest passend voor je is. Op basis van dit gesprek maak ik een verslag dat we als leidraad gaan gebruiken.

In de vervolgcontacten onderzoeken we mentale, emotionele en lichamelijke belemmerende overtuigingen, maar ook de motiverende krachtbronnen. Gesprekken en/of hypnose kunnen hierbij ingezet worden. 

In de vervolgafspraken zullen de gestelde doelen regelmatig aan bod komen, zodat jij weet dat je op de goede weg bent.

Praktijk Kleijn Werkwijze 1
Consultatie en scholing

Werkwijze consultatie en scholing

Consultatie, training, scholing, workshops en casuïstiekbesprekingen op aanvraag.

Voor trainingen, scholing, workshops, casuïstiekbesprekingen of maatwerkopdrachten kunt je mij contacten.

In een overleg wordt de bedoeling t.b.v. de consultatie/scholingsvraag geïnventariseerd. Daarna wordt op basis van dit overleg een offerte gemaakt zodat de kosten helder zijn en je duidelijk is wat men kan verwachten.

Praktijk Kleijn Werkwijze 2
Consultatie en scholing

Werkwijze consultatie en scholing

Consultatie, training, scholing, workshops en casuïstiekbesprekingen op aanvraag.

Voor trainingen, scholing, workshops, casuïstiekbesprekingen of maatwerkopdrachten kunt je mij contacten.

In een overleg wordt de bedoeling t.b.v. de consultatie/scholingsvraag geïnventariseerd. Daarna wordt op basis van dit overleg een offerte gemaakt zodat de kosten helder zijn en je duidelijk is wat men kan verwachten.

Praktijk Kleijn Werkwijze 2